Quran

ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానం

.ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానం మరియు వివరణను అరబీ, ఫార్సీ మరియు ఉర్దూ భాషలలో “తఫ్సీర్” అంటారు. ఖుర్ఆన్...

 మక్కీ మదనీలను తెలుసుకొనే విధానం

.ఖుర్ఆన్ యొక్క మక్కీ మదనీ సూరహ్ లను తెలుసుకొనే మార్గల సంక్షిప్తం వివరణ.

మక్కీ మదనీ

.దైవప్రవక్త[స.అ] మక్కాలో ఉన్నప్పుడు అవతరించబడిన సూరహ్ మరియు ఆయత్ లను “మక్కీ”, మదీనహ్ లో...

islam

అల్లాహ్ 99 పేర్లు

దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచనాన్ని హజ్రత్ అలీ[అ.స] ఇలా ఉల్లేఖించారు: “పవిత్ర అల్లాహ్ కు 99 పేర్లున్నాయి. ఎవరైతే వాటిని చదువుతారో, వాటి గురించి...

Ahlulbayt

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] సమాధి

ఇస్లాం ధర్మవేధి అయిన మర్హూమ్ ఆయతుల్లాహ్ మర్అషీ నజఫీ ఇలా ఉల్లేఖించారు: నా తండ్రి మర్హూమ్ “అల్లామా సయ్యద్ మహ్మూద్ మర్అషీ[ర.అ]” నజఫ్ లో ఉండేవారు,...

Sunnah

జుమాదల్ అవ్వల్ మాసం

ఇస్లామీయ కేలండర్ ప్రకారం “జుమాదల్ అవ్వల్” 5వ మాసం. ఇస్లామీయ చరిత్ర ప్రకారం పూర్వం ఈ మాసంలో సంభవించిన సంఘటనల క్రమం:
5వ తారీఖు: హజ్రత్ జైనబ్...